Artysta

Elvin Flamingo

Symbiotyczność tworzenia

Ideą Symbiotyczności Tworzenia jest stworzenie dzieła, które nie byłoby po prostu artefaktem i eksponatem jego twórcy-demiurga, ale przede wszystkim dziełem, które żyje własnym życiem. Dziełem, które uczestniczy, współdziała i jest symbiotyczne z jego autorem, który świadomie odszedł od swojej pozycji demiurga i staje się bezkompromisową częścią dzieła. Czas trwania projektu nie ogranicza się do okresu wystawy, ale jego przyszłość planowana jest w celu umożliwienia jego funkcjonowania z pełną uczciwością przez wiele lat i zapewnienia jej mobilności bezkolizyjnej. To tak, jak tworzenie filmu, który nie kończy się, gdy widzowie opuszczają kino.

Elvin Flamingo (dr Jarosław Czarnecki) urodził się w 1967 r. W Pelplinie.
W latach 1987-1991 był studentem Wydziału Malarstwa i Grafiki jako Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). W latach 2011-2014 był doktorantem w Pracowni Dzieł Transdyscyplinarnych na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Od 2012 roku wykłada na tym wydziale. Symbiotyczność tworzenia jest jego rozprawą doktorską. W 2015 roku zdobył nagrodę krytyków i redaktorów czasopism artystycznych na Biennale Sztuki Mediów WRO.