Działaczka społeczna

Iwona Tandecka

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka"- unikalny w skali Polski przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO.

Płocczanka, absolwentka Małachowianki i filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2015 pełniła funkcję prezesa Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Koordynowała współpracę samorządu i biznesu na rzecz III sektora w Płocku, wdrażała zainicjowane przez założycieli Fundacji projekty społeczne skierowane do mieszkańców Płocka. W swojej pracy najbardziej ceni możliwość współpracy z osobami, które z pasji i dobrego serca niosą pomoc innym.