Architekt i profesor

Jacek Dominiczak

Miasto dialogiczne

Prezentacja “Miasto Dialogiczne” ma zachęcać by budować przyjazne ludziom miasta, potrzeba nam zmiany strategii działania. Dzisiejsza kultura miejskich negocjacji wymaga przesunięcia w kierunku kultury miejskiego dialogu. Ale skoro miasta kreowane są przez ludzi twórczych, to znaczy, że dialogiczne przesunięcie wymaga zmiany paradygmatu twórczości. W miejsce kultu różnicy pojawia się zainteresowania tożsamością. Miejska architektura przestrzeni publicznych jest wrażliwym zapisem tej fascynującej zmiany.

Jacek Dominiczak zajmuje się teorią i metodologią projektowania dialogicznego. Jest autorem koncepcji Przestrzeni Dialogicznej (Miasto Dialogiczne; Architektura Dialogiczna) oraz Kodu Tożsamości Lokalnej – narzędzia projektowania przestrzeni miejskiej.