Architekt-urbanista

Łukasz Pancewicz

Planować dla chaosu

Planować dla chaosu, czyli rzecz o niepewnej przyszłości miast i planach.  Próby organizacji i planowania miast są tak stare jak historia cywilizacji – prawa lokacyjne, plany i wizje starały się formować i porządkować miasto i w efekcie życie jego mieszkańców. Równie stara jest historia tego, jak ewolucja miast przerastała pomysły osób próbujących nimi sterować. Ostatnią odsłoną tych zmian były koncepcje modernistyczne, które miało rozwiązać problemy miasta przemysłowego i “zakończyć historię” zmian.

Architekt-urbanista, członek TUP i ISOCARP. Absolwent (mgr i dr) Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2002 r. praktykujący architekt-urbanista, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Od 2013 r. pełni obowiązki głównego projektanta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.