Artysta

Marcin Dymiter

Dźwiękowe miasto

Prezentacja dotyczyła aspektu dźwiękowego miasta. Miasto jest istotnym tematem i inspiracją  do kreowania wypowiedzi artystycznych za pomocą różnych miediów. Jedną z możliwości jest odniesienie się do sfery audialnej. Odwołując się do map dźwiękowych, field recordingu oraz projektu Nieprzewodniki, który stosuje system GPS, przedstawię  dżwiękową inspirującą przestrzeń miasta.


Marcin “Emiter” Dymiter to muzyk i improwizator. porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych. Gra do filmów niemych. Prowadzi autorskie warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu.