Grupa Cohabitat

Mariusz Szwagierczak i Paweł Sroczyński

Nowy paradygmat siedliska

Cohabitat wspiera tworzenie kultury na następne 1000+ lat, trwałej i regenerującej zdrowie człowieka i jego środowiska.