Projektant

Pete Kecher

Projektowanie dla wszystkich

Ambasador, członek i założyciel EIDD Design for All Europe, organizacji wspierającej aktywne interakcje i komunikację między teorią a praktyką projektowania dla wszystkich. Opowiada o procesie współpracy, wymiany i zaangażowania samorządów, przedsiębiorców i projektantów na ideę, że projektowanie to nie tylko narzędzie promujące produkty lub usługi, ale także region, który powinien inwestować w przemysł kreatywny.