Specjalista w w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Piotr Krośniak

Innowacje społeczne, czyli od wykluczenia do przywództwa

Pracuje w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) gdzie koordynuje systemowy projekt w obszarze Ekonomii Społecznej, którego celem jest zbudowanie trwałej infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Polsce Koordynuje także rozwój nowych projektów w ramach działań UNDP w Polsce. Zajmuje się ekonomią społeczną oraz zrównoważonym rozwojem.

Ukończył Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego EUROREG, obecnie także na UW przygotowuje pracę doktorską nt. liderów w społecznościach lokalnych. W czasie studiów stypendysta Fundacji im. Heinricha Boella. Autor i współautor projektów i publikacji związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej. Trener partnerstw lokalnych, prowadził szkolenia dla Lokalnych Grupach Działania realizujących program LEADER +.