Psycholog

Bartosz Karcz

Co, jeśli potraktujemy seksualność jako naturalny aspekt rozwoju człowieka?

Psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS, psycholog w Zespołe ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. W pracy akademickiej i praktyce zajmuje się wspomaganiem pracy zespołów, relacjami w rodzinach, aktywnością i pomyślnym rozwojem okresu młodzieńczego, podejmuje tematykę seksualności człowieka, efektywnej komunikacji, poszukiwania strategii konstruktywnego i integrującego rozwoju osobistego.

Na TEDxGdynia spróbuje pokazać, jak seksualność w naszym codziennym życiu funkcjonuje i jak możemy z niej korzystać dla pomyślnego rozwoju nas samych, naszych dzieci i rodzin.

W obecnej sytuacji społeczno-politycznej pojęcia rodziny i seksualności to jak zestawienie wody i ognia. Podejmowane dyskusje dotykają ważnych kwestii politycznie, społecznie, moralnie, tożsamościowo. Dotyczą wszystkich ludzi, seniorów, ludzi w średnim wieku, młodych dorosłych i młodzież, a nawet dzieci. Pojawiają się niezgodności co do podstawowych pojęć i zjawisk w naturze i psychologii człowieka. Seksualność kojarzona jest wyłącznie z seksem, ograniczana niekiedy wyłącznie do fizycznego zbliżenia.

Tym najbardziej zainteresowanym, wrażliwym i nastawionym na rozwój potrzeba podstawowych informacji, wsparcia. Ograniczeniem pierwszym jest język, którym się posługujemy i brak jednomyślności w stosunku do używanych pojęć. Kolejnym zaniechanie rozmów, co w efekcie tworzy obszar błędnych informacji, bo przecież w naturze nie ma miejsca dla pustki. Więc jeśli o czymś nie rozmawiamy, to nie znaczy, że tego tam nie ma. Tę lukę zapełni co innego – z dużym prawdopodobieństwem coś ryzykownego.

Pomyślny rozwój człowieka, pomyślny rozwój dziecka, pomyślny rozwój rodziny opiera się o wystarczająco dobre doświadczenia, rzetelną wiedzę i akceptujące nastawienie.