Wykładowca akademicki

Dariusz Gzyra

Obrazki ze świata bez gatunkowego szowinizmu

Doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku antropozoologia. Publicysta, wieloletni działacz społeczny. Autor książki „Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018). W 2018 roku zgłoszony do nagrody Paszporty Polityki. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naukowy działu etyka praw zwierząt interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.Od 1999 roku weganin.

O prelekcji „Obrazki ze świata bez gatunkowego szowinizmu”: wyobraźnia jest bardzo ważnym elementem zmiany społecznej, jednym z ważniejszych! Jeśli potrafimy sobie wyobrazić lepszy świat, łatwiej ku niemu zmierzać. Jak wyglądałby nasz zakątek świata, gdybyśmy poważnie potraktowali zwierzęta i ich dobro? Ale tak naprawdę poważnie? Nie chodzi tu o powiększenie klatek i odjęcie im stresu, gdy pozbawiane są życia dla zaspokojenia potrzeby człowieka, która mogłaby być zaspokojona inaczej. Nie chodzi o uspokajające pogłaskanie sumienia. Chodzi o taki świat, w którym zwierzęta traktuje się najlepiej jak to możliwe, ponieważ im samym nie jest wszystko jedno, jak są traktowane. Więcej: w którym tę możliwość z zasady, konsekwentnie i z pasją wspólnie poszerzamy. Spróbujmy wspólnie wyobrazić sobie taki świat, bardzo różniący się od obecnego i znacznie lepszy. Kilkanaście minut to wystarczająco długo, aby opisać kilka obrazków ze świata bez gatunkowego szowinizmu.